ByKuS.OrG

TEKNOLOJİK BÖLÜM => Programlama Dilleri => Delphi => Konuyu başlatan: asi kaptan - Ağustos 04, 2009, 01:16:48 ÖÖ

Başlık: Kronometre Yapımı
Gönderen: asi kaptan - Ağustos 04, 2009, 01:16:48 ÖÖ
// Forma bir timer, ,iki buton ve 3 tanede label ekleyinvar

zaman, zaman1, zaman2 : integer ;

durdur : boolean = false ;procedure TMainForm.Button3Click(Sender: TObject);

begin

if durdur = false then

begin

Button3.Caption := 'Durdur' ;

timer1.Enabled := true ;

durdur := true ;

Button4.Enabled := false ;

end else

begin

Button3.Caption := 'Devam et' ;

Button4.Enabled := True ;

timer1.Enabled := true ;

durdur := false ;

end ;

end;procedure TMainForm.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

if durdur then

begin

inc(zaman) ;

Label7.Caption := SifirEkle(IntToStr(zaman)) ;

if zaman = 100 then

begin

Label7.Caption := '00' ;

zaman := 00 ;

inc(zaman1) ;

Label8.Caption := SifirEkle(IntToStr(zaman1)) ;

if zaman1 = 60 then

begin

Label8.Caption := '00' ;

zaman1 := 00 ;

inc(zaman2) ;
Label9.Caption := SifirEkle(IntToStr(zaman2)) ;

if zaman2 = 60 then

begin

  Label7.Caption := '00' ;

; Label8.Caption := '00' ;

Label9.Caption := '00' ;

  zaman2 := 00 ;

end ;

end ;

end ;

end ;

end;Function TMainForm.SifirEkle(Sayi : String) : String;

var

a:Integer;

begin

//" 1" yerine "01" olmasını sağlıyor.

result := sayi;

for a := 1 downto Length(Sayi) Do Result :='0'+Result;

end;procedure TMainForm.Button4Click(Sender: TObject);

begin

Button3.Caption := 'Başla' ;

label7.Caption := '00';

label8.Caption := '00';

label9.Caption := '00';

zaman := 00 ;

zaman1 := 00 ;

zaman2 := 00 ;

end;