Gönderen Konu: Muhtasar Beyannamesi  (Okunma sayısı 37561 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Alleyesonme

 • ByKuS
 • *
 • İleti: 1559
 • Rep Gücü : 228
 • Cinsiyet: Bay
 • Kaybettiklerim Kazandıklarımmış...
  • Profili Görüntüle
Muhtasar Beyannamesi
« : Nisan 29, 2009, 08:40:35 ÖÖ »


MUHTASAR BEYANNAME

1. Muhtasar Beyanname: Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur (GVK mdadde 84). Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır. Yani, işçiye veya memura ücret veya maaş ödeyen işveren, daha bu ödemeyi yapmadan önce, işçi veya memurun aldığı ücret veya maaştan kanunen ödemesi gerekli olan gelir ve damga vergisini kesecek ve yasal süre içinde kestiği bu vergileri bir muhtasar beyanname düzenleyerek vergi dairesine ödeyecektir.Anlaşılacağı üzere burada işçi veya memur kanuni mükelleftir, fakat onların adına ve hesabına vergilerini ödeyen ve muhtasar beyanname veren işveren, vergi sorumlusudur.

 
2. Muhtasar Beyannamenin Beyan Şekli ve Zamanı: Gelir vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı (bildirimi) üzerine tarh (vergi hesaplama) edilir. Mükellef ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj, vergi kesintisi) muhtasar beyanname doldurmak ve doldurmuş olduğu beyannameyi bağlı olduğu vergi dairesine vermek sureti ile bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile
düzenlenip verilebilir. Ancak üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları vardır. Üç aylık beyanname vermek isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartların tümünü taşıması gerekmektedir:
- Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır.
- Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmamalıdır.
- Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden bildirilmiş olmalıdır.
3. Vergi tevkifatı yapacaklar:
- Kamu idare ve müesseseleri
- İktisadi kamu müesseseleri
- Ticaret şirketleri
- İş ortaklıkları
- Dernekler, vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri
- Yatırım fonu yönetenler
- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
- Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler listede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıklarında, ödeme yaptıkları kişiler adına belirtilen oranlarda tevkifat yapmaya mecburdurlar.

4. Muhtasar Beyannamenin İçeriği: GVK madde 99’a göre muhtasar beyannamede aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi gerekir:

1- Tevkifat yapanın adı ve soyadı veya ünvanı ile adresi;
2- Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar,
3- Aylık ücret bordrolarının icmali,
- Hizmet erbabının sayısı,
- Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı,
- Ücretlerden yapılan vergi tevkifatının(vergi kesintisi) tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir),
4- Vergi tevkifatına tabi diğer ödemeler,
- İstihkak sahibinin(ödeme yapılan kişi) adı ve soyadı ile iş adresi, varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası,
- Ödemenin nev'i (türü),
- Ödemenin miktarı,
- Ödemeden yapılan vergi tevkifatı,
5- Muhtasar beyannamenin tanzim(düzenleme) tarihi ve yetkili imza.

Tevkifata tabi menkul sermaye iratları ile bunlardan yapılan vergi tevkifatı, nev'i itibariyle icmalen ayrı bir muhtasar beyannameye alınır.

5. Vergi Tevkifatı Yapılacak Ödemeler ve Vergi Kesinti Oranları: Vergi tevkifat oranları Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenir.Ücretler için uygulanacak gelir vegisi oranları her yıl düzenlenir. Bu nedenle tevkifat oranları yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Gelir vergisi kanununun 94 ile geçici 61, 64, 67, 68 ve 69. maddesine göre bazı tevkifat oranları >>>>>

2009 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları:


GELİR VERGİSİ ORANLARI
2009 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
8.700 Yeni TL kadar         %15
22.000 Yeni TL sinin  8.700 TL si için 1.305 TL, fazlası için %20
50.000 Yeni TL sinin 22.000 TL si için 3.965 TL,  fazlası için %27
50.000 YTL sinden fazlasının 50.000 TL si için 11.525 TL, fazlası için %35

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlarının tutarlar >>>>>

İşverenler, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden yaptıkları vergi tevkifatını ücret bordrosunda göstermeye mecburdurlar. Ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Ücretler için uygulanacak damga vergisi oranı binde 6 (%0,6)’ dır. Ücret bordrosunda yer alan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri toplamı muhtasar beyannamede gösterilir.

6. Verginin Ödeme Şekli ve Zamanı: Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar, bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeye ve yirmi altıncı günü akşamına kadar da ödemeye mecburdurlar. Üç aylık bildirimde bulunanlar da ilgili dönemin 23. günü akşamına kadar bildirimde bulunup altı gün sonra 26. günü akşamına kadar ödeme yapmak zorundadırlar. (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ)yazının tamamı ve kaynağı : www.muhasebedersleri.com
« Son Düzenleme: Mayıs 29, 2009, 12:38:48 ÖÖ Gönderen: OLCAY »


Kaybettiklerim Kazandıklarımmış...

Çevrimdışı Alleyesonme

 • ByKuS
 • *
 • İleti: 1559
 • Rep Gücü : 228
 • Cinsiyet: Bay
 • Kaybettiklerim Kazandıklarımmış...
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2009, 08:47:48 ÖÖ »
MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME ÖRNEĞİ

Örnek: HG İstanul/Eyüp vergi dairesine bağlı olan bir işletmedir. HG işletmesinde 2 işçi çalıştırmaktadır. İşletme muhtasar beyannamesini aylık dönemler halinde vermektedir.

HG işletmesinin Eylül 2008 dönemi içinde yapmış olduğu ödemeler aşağıdaki gibidir.

- İşletmesinde çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir.
- İşyeri kirası olarak 800 YL parayı A şahsına ödemiştir.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ücreti olarak B şahsına brüt 1.000 TL ödemiştir.

Cevap: Muhtasar Beyannamenin düzenlenmesi:

İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek gelir vergisini ve damga vergisini hesaplayalım:

  Brüt Ücret  SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25

SSK işçi payı: brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140

İşsizlik sigortası işçi payı: brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10

Gelir vergisi matrahı: brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25 (muhtasar beyanname, tablo-1, 8. satır)
850 x 0.15 = 127,5 (muhtasar beyanname, tablo-1, 9. satır)

Damga vergisi: brüt ücret x %06:

1.500 x 0.006 = 9
1.000 x 0.006 = 6

Kesintiler toplamı: SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi:

1. işçi = 210 + 15 + 191,25 + 9 = 425,25 TL
2. işçi = 140 + 10 + 127,5 + 6 = 283,5 TL

Net ücret: brüt ücret - kesintiler toplamı:

1. işçi = 1.500 - 425,25 = 1.074,75 TL
2. işçi = 1.000 - 283,5 = 716,5 TL

Otomatik ücret bordrosu düzenleme programı (Excel) >>>>>

Ücret bordrosunda hesapladığımız gelir vergisi ve damga vergisi muhtasar beyannamede gösterilecektir:

Gelir vergisi = 318,75 TL
Damga vergisi = 15 TL (muhtasar beyanname, tablo-2, 6. satır)

Ödenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ücreti stopajı muhtasar beyannamede gösterilecektir:

Brüt ücret: 1.000 TL
Stopaj oranı: %20
Stopaj = 1.000 x 0.20 = 200 TL (muhtasar beyanname, tablo-1, 10. satır ve tablo 3)

Ödenen kira tutarı stopajı muhtasar beyannamede gösterilecektir:

Brüt kira: 800 TL
Stopaj oranı: %20
Stopaj = 800 x 0.20 = 160 TL (muhtasar beyanname, tablo-1, 11. satır ve tablo 3)

Muhtasar beyannamenin bir de damga vergisi bulunmaktadır:

2008 yılı için muhtasar beyanname damga vergisi tutarı = 15,10 TL (muhtasar beyanname, tablo-2, 7. satır)

Damga vergisi oranları ve tutarları için >>>>>


Muhtasar beyannamedeki kesintiler toplamı:

Gelir Vergisi= 318,75 + Damga Vergisi= 15 + Kira Stopaj= 160 + SMMM Stopaj= 200 + Beyannameye ait damga vergisi= 15,10

Kesintiler toplamı: 708,85 TL

HG işletmesi 708,85 TL yi ekim ayının 26. sına kadar ödenek zorundadır.


Muhtasar Beyannamenin Düzenlenmesi:

Muhtasar beyanname aşağıdaki gibi doldurulur:


Ödemesi gereken tutar: 678,75 + 15 + 15,10 = 708,85 TL

arka yüzmuhtasar beyannameyazının tamamı ve kaynağı : www.muhasebedersleri.com
« Son Düzenleme: Mayıs 29, 2009, 12:39:09 ÖÖ Gönderen: OLCAY »
Kaybettiklerim Kazandıklarımmış...

Çevrimdışı hkngirgin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 7
 • Rep Gücü : 0
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #2 : Mayıs 28, 2009, 11:42:48 ÖS »
muhasebedersleri.com olarak örneklerimizi aynen alıp yayınlamışsınız. Sitemizde örneklerimiz, çalışmalarımız kesinlikle kopyalanamaz ve yayınlanamaz uyarısı yapılmıştı.  Site yöneticilerine ve gönderen kişiye rica ediyoruz bu bölümleri kaldırınız.

www.muhasebedersleri.com site yöneticisi...

Çevrimdışı lordpeaceful

 • Süper Mod
 • *
 • İleti: 1755
 • Rep Gücü : 326
 • Cinsiyet: Bay
 • 3KuruşLuk sevincimdi rezil yüzünü görmek..
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #3 : Mayıs 28, 2009, 11:50:28 ÖS »
Bize sadece sitenizde olduğuna we başka sitelerde olmadiğina ve yasaklanmiştir belgenizi qösterirseniz size yardımcı olabiliriz :)
Son kez Selamlamak İsteriim  ; İzleyen İnsanlari.
Alkişlar İle Yolcu Edin Bu Yalniz Adami... ;)

Notalarda bulmak ister ömür kader yazgısını
Ben dokundukça sana kalem döker kahrını
Müsadenle başlasam söndürürmüyüm yangını ?
Kalmak istemez gurur alıp gider zarfını... [LordpeacefuL]

Şahsıma Savurduğunuz Ezik Küfürlerle Övünün ;)

Çevrimdışı hkngirgin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 7
 • Rep Gücü : 0
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #4 : Mayıs 29, 2009, 12:02:18 ÖÖ »
Bize sadece sitenizde olduğuna we başka sitelerde olmadiğina ve yasaklanmiştir belgenizi qösterirseniz size yardımcı olabiliriz :)

 Benim baş harflerimle başlayan aynı tutarlarla veya herhangi bir bilgiyle başka örnek bulabilirsen bul bir kitapta veya internette. Örneklerimiz özgünce yazılmış ve tamamen eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır. Birileri kopyalayıp çoğaltsın diye değil. Emeğe saygı burda başlar...

Çevrimdışı lordpeaceful

 • Süper Mod
 • *
 • İleti: 1755
 • Rep Gücü : 326
 • Cinsiyet: Bay
 • 3KuruşLuk sevincimdi rezil yüzünü görmek..
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2009, 12:08:07 ÖÖ »
Bu bilgiler kopyalanınca daha çok yayılmş oluyor ve herkes daha çok bilgiye sahip oluyor... Bence yaptığınız ayıp ve saçma :S Yinede bu konuyu ADMİN (OLCAY)'e danışmanızı tawsiye ederim... İyi forumlar ve iyi geceler...
Son kez Selamlamak İsteriim  ; İzleyen İnsanlari.
Alkişlar İle Yolcu Edin Bu Yalniz Adami... ;)

Notalarda bulmak ister ömür kader yazgısını
Ben dokundukça sana kalem döker kahrını
Müsadenle başlasam söndürürmüyüm yangını ?
Kalmak istemez gurur alıp gider zarfını... [LordpeacefuL]

Şahsıma Savurduğunuz Ezik Küfürlerle Övünün ;)

Çevrimdışı hkngirgin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 7
 • Rep Gücü : 0
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #6 : Mayıs 29, 2009, 12:20:14 ÖÖ »
Bu bilgiler kopyalanınca daha çok yayılmş oluyor ve herkes daha çok bilgiye sahip oluyor... Bence yaptığınız ayıp ve saçma :S Yinede bu konuyu ADMİN (OLCAY)'e danışmanızı tawsiye ederim... İyi forumlar ve iyi geceler...

Bizim bilgilerimiz her yerde dolaşıyor ama bir iki sayfa bilgi vermek amaçlı olarak ve kaynağını göstererek. Ama burda neredeyse sitemizin yarısını aynen kopyalanmış yani burdaki amaç farklı. Bizim sitemizde dahi alıntı yaptığımız bazı bilgilerde kişilerin isimlerine kadar kaynaklar gösterilmektedir.

Lütfen hassasiyet gösterelim, bilgileri gerektiği gibi ve doğru bir şekilde paylaşalım....  muhasebe dersi
« Son Düzenleme: Mayıs 29, 2009, 12:51:59 ÖÖ Gönderen: hkngirgin »

Çevrimdışı MeLiHrÜzGaR

 • Süper Mod
 • *
 • İleti: 2491
 • Rep Gücü : 157
 • Cinsiyet: Bayan
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #7 : Mayıs 29, 2009, 12:27:03 ÖÖ »
kopyalnamaz ve yayimlanamaz uyarisini neye dayanarak yaptiniz bilmiyorum ama cogu sitedeki bilgilerin hepsi aynidir.hickimse kopyalanamaz ve yayinlanamaz die dolasmiyo forum,forum. birebir ayni konusuna gelince tek bir harfe bakar bence siz site reklaminizi baska yerlerde yapin

bu benim sahsi görüsümdür.

Çevrimdışı hkngirgin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 7
 • Rep Gücü : 0
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #8 : Mayıs 29, 2009, 12:37:26 ÖÖ »
kopyalnamaz ve yayimlanamaz uyarisini neye dayanarak yaptiniz bilmiyorum ama cogu sitedeki bilgilerin hepsi aynidir.hickimse kopyalanamaz ve yayinlanamaz die dolasmiyo forum,forum. birebir ayni konusuna gelince tek bir harfe bakar bence siz site reklaminizi baska yerlerde yapin

bu benim sahsi görüsümdür.

Bir öğretmen olarak bilgi paylaşmak ile bilgi çalmak arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Bu benim sitem değil, yöneticilerden biriyim sadece, bu eğitim sitesi muhasebe öğrencilerimizle öğretmenlerimizin bir projesidir. Bu çalışmaların da bir - ikisinin değil onlarcasının yüzlercesinin aynen kopyalanıp başka yerlerde yayınlanması doğru değildir.

Çevrimdışı OLCAY

 • _ByKuS_
 • Admin
 • *
 • İleti: 8917
 • Rep Gücü : 674
 • Cinsiyet: Bay
 • O şimdi ****EVLİ****
  • Profili Görüntüle
  • boyacı
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #9 : Mayıs 29, 2009, 12:40:40 ÖÖ »
kaynak gösterilmiştir bu kadar ortamı hararetlendirmeye gerek yok.

Çevrimdışı kawabata

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 7
 • Rep Gücü : 4
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
  • www.pembevideo.com
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #10 : Mayıs 29, 2009, 01:43:13 ÖÖ »
madem amacın hizmet etmek o halde neden kopyalanıp heryerde verilmesinden rahatsızsın?
demekki amacın hizmet değil :kzgn
bu konu burda kalsın, bişey olmaz ;)

Çevrimdışı hkngirgin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 7
 • Rep Gücü : 0
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #11 : Mayıs 29, 2009, 02:23:50 ÖS »
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25

Damga vergisi oranları ve tutarları için >>>>>

Bunlardan ne anlıyorsunuz. Böyle yarım bilgi olmaz , ya adam gibi kopyalayın, ha hiç.

Neyin ne olduğunu burdan bilgi alacak kişi nasıl anlayacak, oranlara bakmak isteyecek oranlar yok vs.....

En azından sayfaların doğru kopyalayın, tam olsun.  Bu şekilde kimse muhtasar beyannamenin nasıl doldurulduğunu anlayamaz.

Amacımız doğru ve dürüst eğitim...

Çevrimdışı OLCAY

 • _ByKuS_
 • Admin
 • *
 • İleti: 8917
 • Rep Gücü : 674
 • Cinsiyet: Bay
 • O şimdi ****EVLİ****
  • Profili Görüntüle
  • boyacı
Ynt: Muhtasar Beyannamesi
« Yanıtla #12 : Mayıs 29, 2009, 02:58:17 ÖS »
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25

Damga vergisi oranları ve tutarları için >>>>>

Bunlardan ne anlıyorsunuz. Böyle yarım bilgi olmaz , ya adam gibi kopyalayın, ha hiç.

Neyin ne olduğunu burdan bilgi alacak kişi nasıl anlayacak, oranlara bakmak isteyecek oranlar yok vs.....

En azından sayfaların doğru kopyalayın, tam olsun.  Bu şekilde kimse muhtasar beyannamenin nasıl doldurulduğunu anlayamaz.

Amacımız doğru ve dürüst eğitim...
hocam sizi anlıyor ve onaylıyorum. Alan arkadaşlar eksik veya yanlış almış olabilir. Ben de fizik öğretmeniyim. Bilginin önemini ve doğru olması gerektiğini bilirim. Bizim bu paylaşımdan para kazanmak gibi bir düşüncemiz yok. Adı üstüne paylaşım. Zaten ben yazıların altında yazının tamamı ve kaynağı olarak link ekledim. Bundan sonra ziyaretçilerimiz sizin sitenize doğrudan gidebileceklerdir. Kusura bakmayın. Tekrardan...