Gönderen Konu: Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamlari  (Okunma sayısı 2884 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı MeLiHrÜzGaR

 • Süper Mod
 • *
 • İleti: 2491
 • Rep Gücü : 157
 • Cinsiyet: Bayan
  • Profili Görüntüle
Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamlari
« : Nisan 07, 2009, 01:45:06 ÖÖ »

Abbreviation - kısaltma
Abessiv - yokluk durumu
abgeleiteter - Satz türemis tümce
abhängig - bağımlı
Abhängigkeitsgrammatik - bagımsal dilbilgisi
abkürzendes Nennen - kısaltma
Abkürzung - kısaltma
Ablativ - cıkma durumu
Ablaut -ünlü almasması
Ableitung - türetme
abrupt - süreksiz
abstraktes Nomen - soyut ad
abstraktes Substantiv - soyut ad
Abstraktion - soyutlama
Abstufung - almasma
Abwandlung - eylem cekimi
Abweichung - sapma
Addition - ekleme
Adessivus - yakınlık durumu
Adjektiv - sıfat
Adjektivierung - sıfatlasma
Adjektivierungsaffix - sıfatlastırıcı
Adjunktion - ekleme
Adjunktion - katma
Adressant - gönderen
Adverb - belirtec
Adverb der Art und Weise - niteleme belirteci
Adverb der Zeit - zaman belirteci
Adverbialisierungssuffix - belirtecletirici
Adverbium - belirtec
Adverbsuffix - belirtecleştirici
Affirmation - olumluluk
affirmativer Satz - olumlu tümce
Affix - ek
Akkusativ - belirtme durumu
Aktant - eyleyen
Aktiv - etken catı
Aktivum - etken catı
Aktualisierung - gerceklesme
Akzent - vurgu
Akzeptabilität - gecerlilik
Algorithma - islem
Allegorie - yerine
allgemeine - Sprachwissenschaft genel dilbilim
allgemeine - Grammatik genel dilbilgisi
Alliteration - ses yinelemesi
Alphabet - alfabe
Analogie - örnekseme
Analyse - cözümleme
Angabe - tümleyen
Anlaut - önses
Anomal - aykırı
antonym - karsıtanlamlı
Antwort - yanıt
Anzeichen - belirti
Argot - argo
Artikel - tanımlık, tanim edati
Artikulation - eklemleme
artikuliert - eklemli
Aspekt - görünüs
Assimilation - benzesim
Attribut - belirtme sifati
Ausdruck - anlatım
Ausdruck - deyim
Ausgang - gevseme
Ausgangssprache - kaynak dil
Ausruf - ünlem
Ausrufesatz - ünlem cümlesi
Aussage - sözce
Aussagesatz - ifade cümlesi
Ausrufesatz - ünlem tümcesi
Aussprache - söyleyis
Auswahl - secme
Bedeutung, Sinn - anlam
Bedeutungsbeschränkung - anlam daralması
Bedeutungserweiterung - anlam genislemesi
bedeutungsgleich - esanlamlı
Bedeutungsverbreitung - anlam genislemesi
Bedeutungsverengerung - anlam daralması
Bedeutungsverschiebung - anlam kayması
Bedeutungswandel - anlam değisimi
Bedeutungswechsel - anlam değisimi
bedingt werden - kosullanma
Befehlssatz - buyrum tümcesi
Begrenzung - sınırlandırma
Begriff - kavram
Begriffsfeld - kavramsal alan
Begriffsschrift - kavramsal yazı
belebtes - Genus canlı
Benennung - adlandırma
Beschreibung - betimleme
bestimmt - belgili
bestimmte Vergangenheit - belirli gecmiş zaman
Bestimmungsbeiwort - belirtme sıfatı
Betonung - vurgu
Bestimmungswort - belirtme sıfatı
Bestimmte Artikel - belirli tanim edati
Bildungselement - yapım eki
Bilingualismus - ikidillilik
Bindewort - baglac
breiter Vokal - genis ünlü
Dativ bulunma durumu
dauernd - sürekli
defektiv eksikli
definit - belirli
Definition - tanım
deiktischer Ausdruck - gösterici
deklarativer Satz - bildirme tümcesi
Deklination - ad cekimi
Demonstrativadjektiv- gösterine sıfatı
Demonstrativadverb - gösterme belirteci
Demonstrativpronomen - gösterme adılı
Denominal - addan türeme bicim
Denominativum - addan türeme bicim
Denotation - düzanlam
Determinat - belirlenen, tamlanan
Deverbal - eylemden türeme bicim
Dialekt - lehce
Differenz - fark
Diglossie - ikidillilik
Diphthong - ikili ünlü
Diphthongierung - ikili ünlülesme
direkte Rede - dolaysız anlatım
direktes Objekt - dolaysız tümlec
Dissimilation - ayrısım
Doppelform - esil
Doppelgliederung - cift eklemleme
Druckakzent - vurgu
Drucksilbe - vurgulu hece
dunkel - pes
Eigenname - özel ad
Eigenschaftswort - sıfat
einfacher - Satz yalın tümce
einfaches Tempus - yalın zaman
einfaches Wort - yalın sözcük
Empfindungswort - ünlem
Endung - cekim eki
Endung - bitim
Ergänzung - tümlec
Fachausdrücke - terim
Faktitiv - ettirgen catı
Faktitivum - ettirgen eylem
Femininum - disil (ad )
feminin - disil (sıf.)
Fragefürwort - soru adılı
Fragewort - soru sıfatı
Fragepartikel - soru eki
Fragepronomen - soru adılı
Fragesatz - soru tümcesi
Futur - gelecek zaman
Futur II - gelecekte bitmis zaman
Fürwort - Bkz. Pronomen
Gattungsname - cins adı
Gaunersprache - argo
Gegenstandswort - ad
Gegenwart - simdiki zaman
Genitiv - tamlama durumu
Genus - cins
Genus - catı
Gerundium - ulac
geschriebene Sprache - yazı dili
gesprochene Sprache - konusulan dil
Grammatik - dilbilgisi
grammatisch - dilbilgisel
Gemischte Deklination - karisik cekim
Hauptsatz - temel tümce
Hilfsverb - yardımcı eylem
Imperativ - emir kipi
Indirekte Rede - dolayli anlatim
Indikativ - bildirme kipi
Infinitiv - eylemlik, fiilin mastar hali
Inhalt - icerik
Intensitätsbetonung - vurgu
Interjektion - ünlem
Interpunktion - noktalama
Interrogativadverb - soru belirteci
indirekte Rede - dolaylı anlatım
indirektes Objekt - dolaylı tümlec
intransitiv - gecissiz
Junktion - baglama
Kardinalzahlen - temel sayilar
Kasus - durum
Kausaladverbien - neden gösteren zarflar
Kausativ - ettirgen catı
Kausätivu-ettirgen eylem
Kernsatz - cekirdek tümce
Kindersprache - cocuk dili
Klammerdarstellung - ayraclama
Komitativus - birliktelik durumu
Komparativ - sifatta orta üstünlük derecesi
Konjugation - eylem cekimi
Konjunktion - baglac
Konjunktiv - isteme kipi
konkretes Substantiv - somut ad
Konnotation - yananlam
Konsonant - ünsüz
Kultursprache - uygarlık dili
künstliche Sprache - yapay dil
lebende Sprache - yasayan dil
Lexikon s- özlük
Lexikologie - sözlükbilim
Linguistik - dilbilim
linguistisch - dilbilimsel
Literatursprache - yazın dili
Lokaladverb - yer belirteci
Lokalsprache a- gız
Lokativ - kalma durumu
maschinelle (Sprach—) Übersetzung - bilgisayar cevirisi
maskulin - eril
Maskulinum - eril
mehrdeutig - cokanlamlı
Mehrdeutigkeit - cokanlamlılık
Modaladverb - niteleme belirteci
Modus - kip
Morphem - bicimbirim
Morphologie - bicimbilim
Mundart - agız
Muttersprache - anadili
Nachricht - bildiri
Nachstellung - ilgec
Namenkunde - adbilim
natürliche Sprache - doğal dil
Nebenbedeutung - yananlam
Nebenordnende Konjunktionen - düzenleme baglaclari
Nebensatz - yantümce
Nebensätze des Grundes - neden bildiren yan cümleler
Nebensätze der Absicht - niyet, amac bildiren yan cümleler
Nebensätze der Art und Weise - hal bildiren yan cümleler
Nebensätze der Zeit - zaman bildiren yan cümleler
Negation - olumsuzluk
negativer Satz - olumsuz tümce
Neutrum - yansız, cinsiytsiz (ad)
Nomen - ad
Nominalisierung - adlasma
Nominalsatz - ad tümcesi
Nominativ - yalın durum
Numerale - sayi adı
Objekt - tümlec
Objekt - nesne
offizielle Sprache - resmi dil
Optativ - istek kipi
Ordinalzahlen - derece gösteren sifatlar
Ortsadverb - yer belirteci
Partikel - ilgec
Partizip - ortac
Passiv - edilgen catı
Passiv - edilgen eylem
Perfekt - belirli gecmis zaman
Person - kisi
Personalpronomen - kisi adılı
Phonetik - sesbilgisi
Plural - cogul
Plusquamperfekt - dolayli gecmis zamanin hikayesi
Position - yer
Positiv - sifatta dogal derece
Possessivsuffix - iyelik eki
Prädikat - yüklem
Possesivpronomen - iyelik zamirleri
Präposition - ilgec
Präsens - simdiki zaman
Präteritum - simdiki zamanin hikayesi
Pronomen - adıl, zamir
Pronominalisierung - adıllas(tır)ma
Proposition - önerme
Rechtschreibung - yazım
Rede - söz
Redensart - deyim
Regelmäsige Verben - düzenli fiiller
Reflexiv - dönüslü catı
reflexives Verb - dönüslü eylem
Reflexivpronomen - dönüslü adıl
regelmässig - kurallı
Relativpronomen - ilgi adılı
Relativsätze - ilgi cümlecikleri
reziprokes Verb i- stes eylem
Rhetorik - sözbilim
rückbezügliches Fürwort - dönüslü adıl
Sammelnamen - topluluk isimleri
Satz - tümce
Satzanalyse - dilbilgisel çözümleme
Satzaussage - yüklem
Satzgegenstand - özne
Satzglied - önerme
Schrift - yazı
Schache Deklination - zayif cekim
Semantik - anlambilim
semantisch - anlambilimsel
Silbe- hece
Singular - tekil (ad)
Sinn - anlam
Sondersprache - agız
Sondersprache - özel dil
Sprachgebrauch - kullanım
Stamm - gövde
Stammwort - köken
Starke Deklination - kuvvetli cekim
Subjekt - özne
Suffix - des Kasus takı
Superlativ - sifatta en üstünlük derecesi
Synonymie - eşanlamlılık
Syntax - sözdizim
Tempus - zaman
transitiv - gecisli
Umgangssprache - gündelik dil
unabhängiger - Satz bagımsız tümce
unbestimmt - belirsiz
unbestimmte Vergangenheit - belirsiz gecmis zaman
unbestimmten Zahladjektive - belirsiz sayi sifatlari
unbestimmtes Adjektiv - belgisiz sıfat
Übersetzung - ceviri
Verb - eylem
verbaler Satz - eylem tümcesi
Verbalstamm - eylem gövdesi
Verbalwurzel - eylem kökü
Verneinung - olumsuzluk
Vollverben - tam fiiller
Vorwort - ilgec, edat
Wort - sözcük
Wortart - sözcük türü
Wortbildung - sözcük yapımı
Wortschatz - sözcük dagarcıgı
Zahladjektive - sayi sifatlariÇevrimdışı Alleyesonme

 • ByKuS
 • *
 • İleti: 1559
 • Rep Gücü : 228
 • Cinsiyet: Bay
 • Kaybettiklerim Kazandıklarımmış...
  • Profili Görüntüle
Ynt: Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamlari
« Yanıtla #1 : Nisan 07, 2009, 08:18:04 ÖÖ »
teşekkürler..
Kaybettiklerim Kazandıklarımmış...

Çevrimdışı Gamzeli

 • _Gamzeli_
 • Admin
 • *
 • İleti: 18871
 • Rep Gücü : 2045
 • Cinsiyet: Bayan
 • Bana Sen Lazımsınn...
  • Profili Görüntüle
  • Ahmet Maranki
Ynt: Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamlari
« Yanıtla #2 : Nisan 07, 2009, 11:32:17 ÖÖ »
teşekkürler ;)
Seni sevdim gönülden, kalbimin sahibi oldun bilmeden, bu yürekte varolacaksın ebediyen, bunu bil çok seviyorum gerçekten.
Seninle doğdu bu yürek, sensin gönlüme eş, dudaklarım dudaklarındayken sanki can verdi bu yürek, senin kollarında ölmek dünyada en güzel şey olsa gerek..


Çevrimdışı OLCAY

 • _ByKuS_
 • Admin
 • *
 • İleti: 8917
 • Rep Gücü : 674
 • Cinsiyet: Bay
 • O şimdi ****EVLİ****
  • Profili Görüntüle
  • boyacı
Ynt: Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamlari
« Yanıtla #3 : Nisan 07, 2009, 03:54:19 ÖS »
teşekkürler

Çevrimdışı MeLiHrÜzGaR

 • Süper Mod
 • *
 • İleti: 2491
 • Rep Gücü : 157
 • Cinsiyet: Bayan
  • Profili Görüntüle
Ynt: Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamlari
« Yanıtla #4 : Nisan 07, 2009, 08:28:13 ÖS »
Rica ederim görewimiz